Home / Thi công nội thất / Thi công hoàn thiện nội thất showroom đồng hồ cao cấp-Q1 TPHCM

Thi công hoàn thiện nội thất showroom đồng hồ cao cấp-Q1 TPHCM

THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT SHOWROOM ĐỒNG HỒ CAO  CẤP FRODO’S

Địa điểm : FRODO’S – 63 Trương Định,Quận 1- TPHCM.

Đơn vị thi công : Homedesign360

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN SAU 4 TUẦN THI CÔNG

3 (2) 3 (4) 3 (5)   3 (8) 3 (9) 3 (10) 3 (11) 3 (12) 3 (13) 3 (14) 3 (15) 3 (16)   3 (19) 3 (20) 3 (21) 3 (22) 3 (23) 3 (24) 3 (25) 3 (26) 3 (27) 3 (28) 3 (29) 3 (30) 3 (31) 3 (32) 3 (33) 3 (34) 3 (35)

HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THI CÔNG HOÀN THIỆN:

HIỆN TRẠNG BAN ĐẦU-SAU 1 TUẦN THÁO DỠ HOÀN THIỆN CƠ BẢN

0 (3) 0 (4) 0 (5)

SAU 2 TUẦN THI CÔNG

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11)

SAU 3 TUẦN THI CÔNG

2 (1) 2 (3) 2 (4) 2 (5) 2 (6) 2 (7) 2 (8) 2 (9) 2 (10) 2 (11) 2 (12) 2 (13) 2 (14) 2 (15) 2 (16) 2 (17) 2 (18) 2 (19) 2 (20) 2 (21)

THE END.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *